Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Διαμόρφωση χώρου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας" 

Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (μέχρι 4/12/2014)

Διακήρυξη

Παράρτημα Α΄ (οικοδομικές εργασίες)

Παράρτημα Β΄(ηλεκτρομηχανολικές εργασίες)

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6

Σχέδιο 7

Σχέδιο 8

Σχεδιο 9

Σχέδιο 10

Σχέδιο 11

Σχέδιο 12

Σχέδιο 13

Σχέδιο 14

Σχέδιο 15

Σχέδιο 16

Σχέδιο 17

Σχέδιο 18

Σχέδιο 19

Υποβολή παρατηρήσεων